Meine Blog-Liste

Samstag, 31. Oktober 2015

Sonntag, 25. Oktober 2015

ایرج مصداقی مزدو خودفروشی که برای وزارت اطلاعات خوشرقصی میکنند و در صدد هستند به مخالفین و مبارزین نیز انگ خودساخته بزنند در سال گذشته یک فرد زندانی سیاسی که در حال حاضر در یکی از کشورهای منطقه میباشند این اطلاعات را در اختیار ما قرار دادند که ایرج مصداقی با بودجه وزارت اطلاعات به خارج اعزام شدند و در ترکیه نیز همکاری قاتلان وزارت اطلاعات بوده اند و در قتل زهرا رجبی دست داشته اند
ایرج مصداقی مزدو خودفروشی که برای وزارت اطلاعات خوشرقصی میکنند و در صدد هستند به مخالفین و مبارزین نیز انگ خودساخته بزنند در سال گذشته یک فرد زندانی سیاسی که در حال حاضر در یکی از کشورهای منطقه میباشند  این اطلاعات را در اختیار ما قرار دادند که ایرج مصداقی با بودجه وزارت اطلاعات به خارج اعزام شدند و در ترکیه نیز همکاری قاتلان وزارت .اطلاعات بوده اند و در قتل زهرا رجبی دست داشته اند
ایرج مصداقی هنگام خروج از ایران و ورود به ترکیه دست به جمع آوری اطلاعات در باره مبارزین زدند و خیلیها نیز به دام مامورین مخفی وزارت اطلاعات انداختند در ترکیه

Freitag, 2. Oktober 2015

ایرج مصداقی تواب توده ای را بخوبی بشناسید ایرج مصداقی از رهبرش نورالدین کیانوری آخوخته است که در خدمت وزارت اطلاعات قرار بگیرندو برای شکنجه گران و جلادان آدمکش خوش رقصی کنند.ایرج مصداقی تواب توده ای را بخوبی بشناسید ایرج مصداقی از رهبرش نورالدین کیانوری  آخوخته است که در خدمت وزارت اطلاعات قرار بگیرندو برای شکنجه گران و جلادان آدمکش خوش رقصی کنند.

ایرج مصداقی متولد 9 آبان 1339 در تهران بدنیا آمده است.
 ایرج مصداقی متولد 9 آبان 1339 در تهران بدنیا آمده  است. 

قابل ذکر است که ایرج مصداقی تواب اطلاعاتی در دیماه سال ۶۰ در محل کارش در خیابان ولی‌عصر جنب سینما رادیو سیتی سابق توسط اکبر خوش‌کوش مامور وزارت اطلاعات دستگیر شدقابل ذکر است که ایرج مصداقی تواب اطلاعاتی   در دیماه سال ۶۰  در محل کارش در خیابان ولی‌عصر جنب سینما رادیو سیتی سابق توسط اکبر خوش‌کوش مامور وزارت اطلاعات دستگیر شد

در آینده ی نزدیک مدارک مهم در باره ارتباط مستقیم ایرج مصداقی با وزارت اطلاعات ایران و دریافت اطلاعات از سوی رژیم در اختیار همگان قرار خواهند گرفت


در آینده ی نزدیک مدارک مهم در باره ارتباط مستقیم ایرج مصداقی با وزارت اطلاعات ایران و دریافت اطلاعات از سوی  رژیم در اختیار همگان قرار خواهند گرفت

ايرج مصداقي صداي بازجويان و زندانبانان, يا صداي حقيقت؟


ايرج مصداقي صداي بازجويان و زندانبانان, يا صداي حقيقت؟

اعترافات پاسدار سیاسی رژیم «ایرج مصداقی» به همکاری با وزارت اطلاعات وشكار مجاهدان همراه با گشتهاي ثارالله وگشت دادستانياعترافات پاسدار سیاسی رژیم «ایرج مصداقی» به همکاری با وزارت اطلاعات وشكار مجاهدان همراه با گشتهاي ثارالله وگشت دادستاني

افشاي روح پليد خميني !!؟افشاي روح پليد خميني !!؟
مصطفي احمدي

ايرج مصداقي صداي بازجويان و زندانبانان, يا صداي حقيقت؟ قسمت دومایرج مصداقی مزدور برون مرزی وزارت اطلاعات و یا اجاره ای وزارت اطلاعات

ایرج مصداقی کیست این مزدور را خوب بشناسیدایرج مصداقی کیست این مزدور را خوب بشناسید
نامه آقای پدارم زندانی سیاسی که زمانی همبند بوده با ایرج مصداقی  توابی و همکار پنهان برون مرزی وزارت اطلاعات در خارج از کشور.

نامه مریم یعقوبی به مزدور بخش مخفی برون مرزی وزارت اطلاعات ایرج مصداقی


نامه مریم یعقوبی به مزدور بخش مخفی برون مرزی وزارت اطلاعات ایرج مصداقی 

ایرج مصداقی مزدور بخش مخفی برون مرزی وزارت اطلاعات ساکن سوئد ایرج مصداقی مزدور بخش مخفی برون مرزی وزارت اطلاعات ساکن سوئد بر روی ادامه مطلب کلیک کنید در این باره بیشتر بخوانید